Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juli 2019

Geen bezuinigingen voor Kunst en Cultuur

Duidelijk standpunt geen bezuinigingen voor Kunst en Cultuur. Omdat D66 vindt dat:
– kunst en cultuur belangrijke verbindende factoren zijn in de maatschappij.
– de Culturele As een belangrijke factor is voor de toeristische aantrekkingskracht van Assen
– het bezoeken van de musea en het theater zorgt voor een levendige stad zowel overdag als in de avonduren
– de samenleving in Assen gebaat is bij een divers kunst- en cultuuraanbod
– een breed aanbod aan kunst- en cultuur,  juist in een maatschappij die steeds meer polariseert,  kan bijdragen aan verdraagzaamheid, begrip en verwondering
– de voorgestelde bezuinigingen mogelijk zorgen voor een verschraling van het aanbod, de aantrekkingskracht van de stad zal verminderen en de ingezette goede samenwerking tussen de  
verschil-  lende culturele instellingen en andere organisaties zoals het onderwijs onder druk komt te staan

Daarom pleit D66 voor om de benodigde budgetten voor het opvangen van de tekorten op de begroting elders te zoeken.